Eerst 30 dagen verplicht bewaren
Na de crematie wordt de as 30 dagen in het crematorium bewaard. Dat is een wettelijke verplichting. Dit geeft u de tijd na te denken over de definitieve asbestemming. Weet u na een maand nog steeds niet wat u met de as wilt doen, dan kan het crematorium de as een half jaar kosteloos bewaren. Na een half jaar zijn er kosten aan verbonden.

De as verstrooien
U kunt de as op vrijwel elke willekeurige plek verstrooien. Dit kan op het crematoriumterrein, maar ook op een dierbaar plekje. Soms is hiervoor toestemming van de grondeigenaar nodig. As kan worden verstrooid op bijvoorbeeld zee, in de lucht per vliegtuig of in de vrije natuur.

De as bewaren
U kunt de as bewaren in een urn en deze mee naar huis nemen, maar ook in een speciaal urnengraf of urnentuin een plaats geven. Er zijn ook veel mogelijkheden om (een deel van) de as te bewaren in een sieraad, zodat u dit altijd bij u kunt dragen.

Hieronder vindt u enkele voorbeelden van urnen: