Tjalsma Uitvaartzorg werkt voor diverse regionale begrafenisverenigingen. Tevens werken we voor lokale, regionale en landelijke uitvaartverzekeraars. De kosten van een uitvaart hangen af van uw wensen, de plaats, het aantal aanwezigen en andere zaken. Daarbij is er een verschil tussen begraven en cremeren. De meeste mensen hebben specifieke wensen voor hun eigen uitvaart, echter zijn de financiële consequenties van uw wensen niet altijd duidelijk. Dat kan inhouden dat uw nabestaanden daarmee geconfronteerd worden. Wij kunnen u voor duidelijke informatie in contact brengen met een van de uitvaartverenigingen of uitvaartverzekeraars waarmee wij samenwerken.

Enkele uitvaartverenigingen waar wij mee samenwerken zijn Uitvaartvereniging Woudsend, Uitvaartvereniging Hommerts Jutryp en natuurlijk alle grote verzekeraars.