Elke geloofsovertuiging kent zijn eigen gebruiken en rituelen rondom het overlijden en in de dagen daarna. Tjalsma Uitvaartzorg heeft ervaring met vele religieuze uitvaarten.

Ervaring met vele religies
Of het nu gaat om katholieke, protestantse of andere religies: wij zijn in vrijwel alle gevallen vertrouwd met de gebruiken. U heeft dus aan een half woord genoeg om een uitvaart te krijgen die precies aansluit op uw geloofsovertuiging.

We werken nauw samen
Om te zorgen dat uw religie de plek krijgt voor, tijdens en na de uitvaart werken we nauw samen met voorgangers en andere vertegenwoordigers van uw geloofsgemeenschap. Als er een dienst plaatsvindt in een kerk, begraafplaats of uitvaartcentrum dan kunnen we ook daar zorgen voor eventuele extra voorzieningen.