Na de uitvaart
Een uitvaart eindigt niet met de crematie- of begrafenisplechtigheid. Ook daarna moet er nog veel gebeuren. Een steen op het graf of een bijzondere bestemming voor de as, bijvoorbeeld. Wellicht wilt u de aanwezigen bedanken voor hun belangstelling. Wij blijven ook bij de nazorg betrokken. Onze nazorgmedewerkers kunnen zelfs zorgen voor hulp bij de rouwverwerking.

Dankbetuiging en advertenties
U kunt de belangstellenden na de uitvaart bedanken voor hun blijk van medeleven. Veel toegepaste middelen daarvoor zijn een advertentie of een dankbetuiging.

Asbestemming
Na een crematie kunt u de as van de overledene verstrooien of bewaren, op een plek en manier die u zelf wilt. Aan de asbestemming zijn gelukkig weinig regels verbonden.

Gedenksteen
Een gedenksteen of grafsteen helpt de herinnering aan de overledene levend te houden. Tjalsma Uitvaartzorg helpt u bij het kiezen van een geschikte gedenksteen.

Rouwverwerking
Na een uitvaart probeert u als nabestaande zo snel mogelijk het gewone leven weer op te pakken. Vaak valt dat niet mee. Wij kunnen zorgen voor goede rouwbegeleiding.

Nazorg
Vaak komen vragen naar boven over het afwikkelen van de nalatenschap, financiële zaken en fiscale kwesties. Ook daarbij kunnen wij u helpen.